Projekts

Dzimumu līdztiesības problēmu novēršana cilvēku tirdzniecības novēršanai!

Informatīvas aktivitātes un sociālās kampaņas, lai informētu sabiedrību par profilakses jautājumiem Cilvēku tirdzniecības, prostitūcijas legalizēšana, seksuālo pakalpojumu pircēju sodīšana.

Sociālās kampaņas.