Cik sena ir prostitūcija

Prostitūcija ir pastāvējusi teju vienmēr un laikam ejot, arī šī nozare ir attīstījusies. Ja agrāk, tā bija daļa ikdienas sabiedrībā un ar to neviens īpaši necīnījās, jo nabadzīgākā kārta šādi pelnīja iztiku, tad, mūsdienās, pastāv jau organizētā prostitūcija, cilvēku tirdzniecība. Tiek pārkāpti gan likumi gan cilvēku tiesības. Daudzi izvēlas ar to nodarboties brīvprātīgi, bet daudzi tiek piespiesti pret savu gribu. Ir grūti iebilst, ja cilvēks vēlas ar to nodarboties, bet piespiedu prostitūcija ir kas ļoti bīstams un ar to ir jācīnās.

Prostitūcija tiek uzskatīta par pazemojumu, par to nerunā, vismaz ne tā, kāto vajadzētu. Sabiedrība izvairās no šīs tēmas, bet tas to nepadara neredzamu. Mums ir jārunā par to, īpaši par piespiedu prostitūciju, lai ar to cīnītos.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *